Paghahanda sa Pagsusulat:

*Pag-aralan ang Istoryang Pag-ibig

*Ang pagpili at pananaliksik ng iyong Kwento

Simulan ang iyong Balangkas:

*Mahalagang Sangkap

*Ang hero at heroine

*Mga Komplikasyon (conflict)

*Relasyon at Resolusyon

Pagpapasa ng iyong  Nobela

*I-revise muna ang iyong Manuscript

*Ipamahagi ang iyong nobela

Ekstrang tulong ng FRN

Advertisements